За нас

Фондация „Ин Сакрис“ е с председател на УС, проф. Николай Найденов и програмен директор Боряна Найденова. Целите на фондацията са:

  • Да работи за популяризирането на старинни и съвременни музикални образци
  • Да спомага за усъвършенстването на научната и художествена саморефлексия на обществото
  • Да оказва реална помощ на проблемни социални групи
  • Да съдейства за интеграцията на България в Европа в областта на художественото творчество, хуманитарните науки и социалните дейности.